Activiteiten

NHI activiteiten

  • Behartigen van de specifieke collectieve belangen van de leden.
  • Individuele belangenbehartiging in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie.
  • Introductie HEKMERK.

Commissies (intern)
Om zo veel mogelijk onderwerpen tegelijkertijd en diepgaand te behandelen heeft NHI 3 interne commissie in het leven geroepen. In een commissie zit minstens 1 bestuurslid en de secretaris.

- Publiciteitscommissie:
Heeft als doel gesteld om een maximale nationale promotie van de hekwerkindustrie te maken tegen een door de NHI-leden vastgesteld budget door middel van o.a. website, reguliere nieuwsbrief en presentaties tijdens ledenvergaderingen.
Commissieleden: Johan de Jong, Carlos Mauriks, Ron den Toom.

- Technische commissie:
De vraagbaak voor NHI-leden en een bron van informatie voor externe partijen. Doel is om duidelijkheid te verschaffen in de complexe regelgeving die voor poorten gelden. In deze commissie zitten diverse deskundigen die vragen van leden binnen 48 uur beantwoorden.
Commissieleden: Floor Biel, Michel Blom, Patrick Marechal, Ron den Toom.

- College van Deskundigen:
De NHI heeft een regeling opgezet (Beoordelingsgrondslag voor het verkrijgen van het NHI-keurmerk) waarbij de EU-regelgeving op lees- en toetsbare wijze is samengevat. Op basis van deze regeling kan men een audit uit laten voeren waarna, bij geschiktheid, een certificaat behaald wordt. Doel is de regeling actueel houden op basis van veranderende wetgeving en richtlijnen die van toepassing zijn op de hekwerkindustrie.
Leden: Rien de Groote (PKM), Carlos Mauriks, Anne Roza, Ron den Toom.

Commissies (extern)
De NHI heeft zitting in de volgende externe commissies:

- EN NEN TC33 WG5
- EN NEN TC388

(regelgeving veiligheid poorten)
(regelgeving terreinbeveiliging)

Algemene voorwaarden
De NHI heeft algemene leveringsvoorwaarden ontwikkeld waarin de rechten en plichten van de fabrikant en van de opdrachtgever zijn opgenomen. Deze voorwaarden gelden als toevoeging op de contractuele afspraken die overeengekomen worden tussen opdrachtgever en hekwerkfabrikant. De voorwaarden zijn in 2009 aangepast aan de huidige regelgeving zoals o.a. de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten).

NHI-leden met HEKMERK-certificaat
De NHI-leden die zich hebben laten toetsen op alle wettelijke regels en normen door een onafhankelijke certificerende instelling, krijgen, wanneer alles in orde is bevonden, het HEKMERK-certificaat.
HEKMERK is het keurmerk dat door de NHI is ontwikkeld.