Lid worden

Voordelen lidmaatschap

  • Gezamenlijke inkoop
  • Samenwerken
  • Kennis delen
  • Vermelding in de ledenlijst
  • Vermelding in de bedrijvenzoeker
  • Nieuwsbrieven met wetenswaardigheden over de branche
  • Leveringsvoorwaarden

Het NHI kent de volgende lidmaatschapsvormen:

- Gewone leden
Zijn leden van de Metaalunie en branchegroep NHI. De branchegroep is een dienstverlenende organisatie die de leden voorziet van de meest actuele branche-informatie. De leden worden geïnformeerd via nieuwsbrieven en ledenvergaderingen over actuele branchegegevens.
Voor meer informatie over het lidmaatschap zie reglement.
Aanmelden   
Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar de NHI privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

- Ondersteunende bedrijven
Ondersteunende bedrijven zijn bedrijven die gelieerd zijn aan de hekwerkindustrie. Nederlandse leveranciers aan hekwerkbedrijven, maar ook dienstverlenende bedrijven of buitenlandse toeleveranciers kunnen ondersteunend lid zijn.
Voor meer informatie over het lidmaatschap zie reglement.
Aanmelden   
Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar de NHI privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

- Geassocieerde leden
Als geassocieerde leden kunnen worden toegelaten bedrijven die structureel of als aparte activiteit zich bezig houden met het op ambachtelijke wijze produceren, leveren of monteren van industrieel geproduceerd hekwerk door middel van algemene vervaardigingtechnieken, waarbij gehele of gedeeltelijke inbreng bij het ontwerp een belangrijk aspect is, die voldoen aan de NHI- lidmaatschapseisen, die echter statutair geen lid kunnen worden van de Metaalunie.
Aanmelden   
Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar de NHI privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

Jaarlijkse contributie
Deze is volgens een staffel opgebouwd:

1
3
6
16
31
56
>

t/m 
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

2 personen
5 personen
15 personen
30 personen
55 personen
100 personen
100 personen

€    495                                                
€    845
€ 1.150
€ 1.480
€ 1.835  
€ 2.215
€ 3.555

Entreebedrag leden             informatie
Buitengewone leden            € 1.575
(genoemde bedragen zijn ex-btw en geldig vanaf 2020)

(voor buitengewone leden geldt geen entreegeld, maar wel een secretariaatsbijdrage aan de Metaalunie ter hoogte van 50% van de op dat moment geldende Metaalunie contributie – zie ook artikel 3 van het reglement)

Entreekosten voor nieuwe NHI-leden
De brancheorganisatie NHI (Nederlandse Hekwerk Industrie) streeft er naar dat alle bedrijven die in de hekwerkbranche actief zijn voldoen aan de nationale regelgeving en Europese richtlijnen. Naast de gebruikelijke zakelijke dienstverlening begeleidt de NHI haar leden om aan deze wetgeving te voldoen. Hiertoe zijn documenten opgesteld die de stappen naar professionalisering van de lidbedrijven sterk vereenvoudigen.