Beëindiging lidmaatschap

Mocht u onverhoopt uw NHI-lidmaatschap willen opzeggen, dan kunt u dit doen door een aangetekende brief te sturen naar het NHI-secretariaat. Hierin zegt u uw lidmaatschap op met in achtneming van een opzegtermijn van 6 maanden en tegen het einde van het kalenderjaar.

Adres:
NHI p/a Koninklijke Metaalunie
T.a.v. Secretariaat
Postbus 2600
3430 GA  NIEUWEGEIN